Partneři

Zdiby
Koridor D8
logo
Norway Grants

Obec Zdiby

Obec Zdiby se nachází v lukrativní oblasti v severní části hlavního města Prahy. Výhodu skvělé dostupnosti ve velké míře znehodnocuje její dopravní přetížení, hluk a imise s tím spojené. Představitelé obce si proto vzali za své kvalitní a dlouhodobě udržitelný rozvoj této lokality. Život zde totiž velmi negativně ovlivňuje přiléhající dálnice D8, letecká doprava z nedalekého letiště Václava Havla, ale i lokální přetížená doprava. A nadto všechno, katastr obce ještě přetíná trasa plánovaného pražského okruhu (jeho část SOKP 519 – Suchdol – Březiněves), plánuje se rozšíření dálnice D8, výstavba mimoúrovňové křižovatky Zdiby a navazující prosecké radiály. Negativní vliv má i další poměrně masivní výstavba logistických center v okolí. Obec je proto aktivním účastníkem mnoha řízení ohledně posuzování vlivu velkých stavebních záměrů v okolí obce a dálnice D8 na životní prostředí.

Obec Zdiby je lídrem projektu.

www.obeczdiby.cz

KORIDOR D8

Sdružení obcí a spolků Koridor D8 se začalo formovat na konci roku 2017, kdy se obce a spolky dohodly na koordinované spolupráci k ochraně svých obyvatel před negativními dopady investičních záměrů s územní působností v širším okolí dálnice D8. V letech 2021-22 se přetransformovalo na KORIDOR D8, z. s. Jeho členy jsou 4 města, 29 obcí a 8 spolků.

KORIDOR D8, z. s. je partnerem projektu.

Obec Vaksdal

Vaksdal je obec v norském kraji Vestland. Nachází se v tradičním okrese Nordhordland. Správním střediskem je obec Dalekvam. Vaksdal je průmyslovou obcí, která vznikla kolem továren využívajících zdroje vodní energie, jež poskytuje hornatý terén a deštivé podnebí.

Obcí Vaksdal prochází železniční trať Bergensbanen mezi dvěma největšími norskými městy Oslo a Bergen a hlavní silnice mezi stejnými městy, evropská trasa E16.

Obec aktuálně řeší projekt liniové výstavby na svém území ( K5 – nová železnice a E16 Arna-Stanghelle), který je společným projektem společnosti Bane NOR a Národní správy silnic, jehož cílem je vybudovat bezpečnější a rychlejší silniční a železniční trasu mezi Bergenem a Vossem.

Obec Vaksdal sdílí s českými partnery a veřejností zkušenosti, jak funguje plánování státu u velkých dopravních staveb. Nabízí aktuálně získané znalosti o norském způsobu otevřené a transparentní komunikaci se všemi, kterých se projekt K5 – nová železnice a E16 Arna-Stanghelle dotýká.

Obec Vaksdal je partnerem projektu.

Přejít nahoru