Pozemkové úpravy vyvolané liniovou stavbou – na příkladu dálnice D35

Pozvánka na školení 5. 3. 2024 od 9:00 pro vedení samospráv a zastupitele

Přejít nahoru