Setkání 15/6/2023 liniové stavby v Norsku

Norská zkušenost samospráv při umísťování nadregionálních liniových staveb.

Účast přislíbili zástupci Ministerstva dopravy, Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic.

Přejít nahoru