Veřejné setkání – Žitenice – 3/4/2023

Diskuze občanů s rozVRTanou krajinou. Vysokorychlostní trať Praha – Drážďany pro Žitenice, Trnovany a okolí

Přejít nahoru